Vážení zákazníci, objednávky zaslané před 15.12. budeme expedovat ještě do Vánoc. U objednávek zaslaných od 16.12. prosím očekávejte doručení až v novém roce.

Ecoluxin Nadobin

Neohodnoceno
 
  • 1 z 4
 

Šampion v mytí nádobí!

Koncentrovaný parfémovaný přípravek určený pro mytí nádobí.

od 40,50 Kč / ks
Kategorie Ecoluxin
Zvolte variantu
1 litr Skladem
Můžeme doručit do: 9.8.2021
40,50 Kč / ks
   
5 litrů Skladem
Můžeme doručit do: 9.8.2021
162 Kč / ks
   
25 litrů Skladem
Můžeme doručit do: 9.8.2021
810 Kč / ks
   
 

Ecoluxin Nadobin je vysoce účinný čistící a odmašťovací prostředek, který je navíc velmi dobře biologicky odbouratelný. Je vhodný pro lidi s dermatologickými problémy a sklonem k alergiím. Přípravek je vyvinutý z naší základní řady produktů Ecoluxin a již se nemusí ředit. Ecoluxin Nadobin je lehce parfémovaný a je vhodný především na mytí nádobí (dávkuje se přímo na houbičku).

Na mytí nádobí a skla v profesionálních gastronomických provozech doporučujeme neparfémovaný Ecoluxin Premium.

 

VÝHODY

  • Vysoce účinný mycí a odmašťovací prostředek
  • Ecoluxin je velmi dobře biologicky odbouratelný (během 28 dní se odbourá 99,2% přípravku ve standardní čističce odpadních vod)
  • Ecoluxin má neutrální pH a je tak vhodný pro lidi s dermatologickými problémy a alergiemi.
  • Je již naředěný - dávkuje se přímo na houbičku

 

CERTIFIKÁT - Biologická rozložitelnost

Ecoluxin_EMPLA AG_Protokol o zkoušce biologické rozložit

 

APLIKACE

Ruční mytí nádobí (v domácnostech):

Potřebné množství přípravku kápněte na houbičku. Po chvíli se vám vytvoří účinná pěna. Dle potřeby tento proces opakujte.

 

VLASTNOSTI

Ecoluxin se z hlediska chemické klasifikace řadí mezi syntetické detergenty, tedy látky s čistícím a pracím účinkem. Jejich základní složkou jsou tenzidy – povrchově aktivní látky, které jsou amfifilní, tj. obsahují hydrofilní (vodu milující) a hydrofobní (vodu odpuzující) část. Čistící účinek tenzidu spočívá v tom, že hydrofobní část tenzidu se přilne k částečce nečistoty (např. kapky oleje, mechanická nečistota, špína), kdežto hydrofilní částí se tenzid orientuje do vody, a tak vtahuje částečku nečistoty z určitého povrchu do vodného prostředí. Většina syntetických detergentů má neblahé ekologické účinky, neboť se v přírodě velmi pomalu odbourávají, zvláště ty, co mají rozvětvené řetězce. V případě Ecoluxinu to tak není. Jeho chemické složení vykazuje neutrální reakci, což se projevuje výbornou kožní snášenlivostí a následně pak rychlou odbouratelností v přírodě (99,2% do 28 dní).

Ecoluxin Premium a Ecoluxin Universalin jsou stejné výrobky - liší se pouze barvou a parfemací.

 

BALENÍ

Superkoncentrát Ecoluxin Universalin prodáváme v následujících baleních:

  • 1l lahev
  • 5l kanystr
  • 25l kanystr se stáčecím kohoutem

 

SLOŽENÍ

Složení: méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, konzervační činidlo kyselina citronová, parfém.

Obsahuje: Alkylethersulfát sodný a 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N, N-dimethyl-, N-(C8-18 a C18-nenasyc. acyl) deriv., hydroxidy, vnitřní soli.

 

VAROVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah / obal ve sběrném místě nebo předejte firmě autorizované pro nakládání s odpady.

 

OBAL

PEHD lahev/kanystr

 

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Bezpečnostní listy a certifikáty