Ecoluxin Tablety

4 hodnocení
 
Tip Efekt lupa
  • 1 z 2
 

Ecoluxin tablety na ruční mytí pivních sklenic v myčce spülboy - 100ks

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
28.1.2020
398 Kč    
Kategorie Pro profesionály
 
Ecoluxin Premium tablety jsou tablety do ruční myčky pivních sklenic spülboy, které jsou vyvinuty na bázi čistícího prostředku Ecoluxin Premium.

Jsou vhodné pro lidi s dermatologickými problémy a sklonem k alergiím.

 

VÝHODY

  • Vysoce účinný mycí a odmašťovací prostředek
  • Stálá pěnivost tablet ve spülboyi.
  • Ecoluxin je velmi dobře biologicky odbouratelný (během 28 dní se odbourá 99,2% přípravku ve standardní čističce odpadních vod)
  • Ecoluxin má neutrální pH a je tak vhodný pro lidi s dermatologickými problémy a alergiemi.

 

MYTÍ PIVNÍHO SKLA

Na začátku směny vhoďte 1 tabletu do myčky spülboy. V případě poklesu pěnivosti vhoďte novou tabletu nebo dokápněte tekutý Ecoluxin Premium.

 

CERTIFIKACE VÚPS

Ecoluxin_certifikát_28S_2016

 

VLASTNOSTI

Ecoluxin se z hlediska chemické klasifikace řadí mezi syntetické detergenty, tedy látky s čistícím a pracím účinkem. Jejich základní složkou jsou tenzidy – povrchově aktivní látky, které jsou amfifilní, tj. obsahují hydrofilní (vodu milující) a hydrofobní (vodu odpuzující) část. Čistící účinek tenzidu spočívá v tom, že hydrofobní část tenzidu se přilne k částečce nečistoty (např. kapky oleje, mechanická nečistota, špína), kdežto hydrofilní částí se tenzid orientuje do vody, a tak vtahuje částečku nečistoty z určitého povrchu do vodného prostředí.

Většina syntetických detergentů má neblahé ekologické účinky, neboť se v přírodě velmi pomalu odbourávají, zvláště ty, co mají rozvětvené řetězce. V případě Ecoluxinu Premium to tak není. Jeho chemické složení vykazuje neutrální reakci, což se projevuje výbornou kožní snášenlivostí a následně pak rychlou odbouratelností v přírodě (99,2% do 28 dní).

 

BALENÍ

Ecoluxin Premium Tablety prodáváme v baleních po 100 ks (cca 770g).

 

SLOŽENÍ

Složení: více než 30% neintové povrchově aktivní látky, 15% nebo více avšak méně než 30% aniontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, barvivo.

Obsahuje: Amides, coco, N-(hydroxyethyl), 2-aminoethan-1-ol, Sodium Lauryl Sulphate, Alkylethersulfát sodný.

 

VAROVÁNÍ

Nebezpečí. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměnte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebo předejte firmě autorizované pro nakládání s odpady.

 

OBAL

PP kbelík.

 

BEZPEČNOSTNÍ LIST

BL Ecoluxin - tablety do spulboye_v20190617

Datový list_Ecoluxin Premium Tablety

Hmotnost 770 kg